Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Ofertę kierujemy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
Zaangażowanie doradcy podatkowego oraz zespołu księgowych daje gwarancję optymalizacji  podatków w Państwa firmie.

Zakres usługi:
?    ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie otrzymanych od klienta dokumentów księgowych
?    prowadzenie ewidencji środków trwałych
?    prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
?    sporządzanie deklaracji podatkowych
?    sporządzanie raportów i analiz finansowych
?    roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
?    reprezentacja przed organami administracji publicznej
?    wysyłanie rejestrów w formie pliku kontrolnego JPK

Powrót do góry