Oferta  skierowana jest do podmiotów działających lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terytorium RP. Usługi świadczymy wg obowiązujących przepisów prawa i standardów zgodnie z Ustawą o Rachunkowości .
 
Zakres usługi:
 
?     ewidencjonowanie zdarzeń na podstawie otrzymanych dowodów księgowych
?     ewidencjonowanie operacji na wyciągu bankowym
?    prowadzenie ewidencji środków trwałych
?     prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
?     sporządzanie deklaracji podatkowych
?     sporządzanie Rachunku Zysków i Strat , Bilansu za rok obrotowy
?     reprezentacja przed organami administracji publicznej
?    wysyłanie rejestrów w formie pliku kontrolnego JPK

Powrót do góry