Mniejszym podmiotom oferujemy prowadzenie księgowości w uproszczonej formie, jaką jest ryczałt ewidencjonowany.

Oferta obejmuje:

?    ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie otrzymanych od klienta dowodów księgowych
?    prowadzenie ewidencji środków trwałych
?    prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
?    sporządzanie deklaracji podatkowych
?    roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
?    wysyłanie rejestrów w formie pliku kontrolnego JPK

Powrót do góry