-  Książka przychodów i rozchodów
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Ofertę kierujemy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Zaangażowanie doradcy podatkowego oraz zespołu księgowych daje gwarancję optymalizacji  podatków w Państwa firmie.
Zakres usługi:   
?    ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie otrzymanych od klienta dokumentów księgowych
?    prowadzenie ewidencji środków trwałych
?    prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
?    sporządzanie deklaracji podatkowych
?    sporządzanie raportów i analiz finansowych
?    roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
?    reprezentacja przed organami administracji publicznej
?    wysyłanie rejestrów w formie pliku kontrolnego JPK

- Ryczałt Ewidencjonowany

Mniejszym podmiotom oferujemy prowadzenie księgowości w uproszczonej formie, jaką jest ryczałt ewidencjonowany.

Oferta obejmuje:

?    ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie otrzymanych od klienta dowodów księgowych
?    prowadzenie ewidencji środków trwałych
?    prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
?    sporządzanie deklaracji podatkowych
?    roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
?    wysyłanie rejestrów w formie pliku kontrolnego JPK


-Księgi rachunkowe
 
Oferta  skierowana jest do podmiotów działających lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terytorium RP. Usługi świadczymy wg obowiązujących przepisów prawa i standardów zgodnie z Ustawą o Rachunkowości .
 
Zakres usługi:
 
?     ewidencjonowanie zdarzeń na podstawie otrzymanych dowodów księgowych
?     ewidencjonowanie operacji na wyciągu bankowym
?    prowadzenie ewidencji środków trwałych
?     prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
?     sporządzanie deklaracji podatkowych
?     sporządzanie Rachunku Zysków i Strat , Bilansu za rok obrotowy
?     reprezentacja przed organami administracji publicznej
?    wysyłanie rejestrów w formie pliku kontrolnego JPK


- Kadry i Płace
Oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową firmom,  które zamierzają lub zatrudniają pracowników. Doradzamy w zakresie zatrudnienia pracowników polskich i zagranicznych  na rynku polskim. Zajmujemy się prowadzeniem teczek osobowych pracowników, współpracujemy z podmiotem  prowadzącym szkolenia z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy, posiadamy wiedzę z zakresu Kodeksu Pracy i Umów Cywilno Prawnych.
Oferta obejmuje:
?    zgłoszenie/wyrejestrowanie ubezpieczonych w ZUS
?    sporządzanie niezbędnych dokumentów kadrowych
?    prowadzenie akt osobowych pracowników
?    sporządzanie list płac
?    ewidencja czasu pracy
?    sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych
?    sporządzanie rocznych informacji dla pracowników dotyczących odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
?    PFRON  

- Sprawozdawczość
Wypełniamy sprawozdania  systematycznie lub okresowo do Urzędu Statystycznego, przekazujemy  informację dotyczące  prowadzonej działalności zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.
    Wysyłamy informacje podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych     transakcjach.
    Na potrzeby klientów uzupełniamy dokumentację dla banków w celu uzyskania     kredytów, pożyczek, leasingów.

Zajrzyj również na:

https://web.facebook.com/Abacusgd-929203013903695/?fref=ts

Powrót do góry